Prezentowane tu fotografie to skany oryginalnych zdjęć umieszczonych w kronice parafialnej, z okresu powstawania i pierwszych lat po utworzeniu Parafii w Sobieskiej Woli tj. od 1958 r. do 1966 r. . Są tu fotografie między innymi z:

– poświęcenia kaplicy 7.IX.1958 r. przez ks. proboszcza Czesława Wójcika

– pierwszego odpustu parafialnego w dniu 8 maja 1959 r.

– pierwszych odwiedzin parafii przez ks. Biskupa 24.VIII.1959 r.

– pierwszej wizytacji kanonicznej J. E. Ks. Biskupa Piotra Kałwy 08 maja 1963 r.