Radujcie się bracia mili,
gdyż dziw nad dziwy,
Swego Syna zesłał na świat
Bóg dobrotliwy. …
Chociaż wieki upłynęły
jednak te chwile,
tak radosne w sercach ludzkich,
zawsze brzmią mile. …

Niech wraz z Bożą Dzieciną
dni szczęśliwe przypłyną,
a pokój jak gwiazdka niech świeci.

Kolędy w wykonaniu Chóru Converte Nos z Parafii pw św. Sebastiana i św. Magdaleny w Sarzynie - Dyrygent Aleksandra Hawro-Łyko